Small Ship Race    


Small Ship Race

Så er det nu udvalget for Small Ship Race, gerne vil have din tilmelding til dette års race, som er flyttet fra pinselørdag til den 11. august 2018.

Det er vigtigt at vi snart får din endelige tilmelding for deltagelse i sejladsen på denne mail, kystvejen@jyit.dk  eller telefonisk til Jens på 30342710.

Vilkår og regler er de samme som tidligere år, se herunder eller spørg Jens, der svarer altid, og kan vejlede og rådgive omkring sejladsen.

Small Ship Race er en god mulighed for promovering af firmaet, foreningen, eller bare privat, idet vi udkommer i 10 trykte ugeaviser og dagblade, samt i alle vore elektroniske og sociale medier, der ud over bliver der trykt en speciel  Small Ship Race avis, alt i alt kan man nå ud til over 100.000 læsere i de trykte, og endnu flere på de elektroniske og sociale medier. Alle deltagere bliver grundigt markedsført med navn, i alle disse medier, ganske gratis, det er da vist den bedste promovering man næsten kan opnå, så derfor tilmeld dig nu og senest den 1. marts 2018.

Det er med stor spænding og dramatik, bådene ryger ned af den stejle rampe, og ud i havnen, nogle vælter på vej ned, og andre synker, inden de når ud til målet midt i havnen, hvor man skal slå på en bøje, for at være i mål, og dermed for taget sin tid for sejladsen, fordi det jo samtidig er en konkurrence, om at komme hurtigst igennem dramaet.

Arrangørerne, har den sædvanlige kommentator, og der er andre kendte folk på scenen, hvor dommerfunktionen udøves fra, samtidig med at der føres tidtagning på den store tavle, så publikum kan følge med i resultaterne hele tiden.
Pinselørdag er i reglen en god sommerdag, hvor folk hygger sig med dette kæmpe store arrangement, og der er lagt op til, at det skal være en dag folk husker for dramaet på rampen og i havnen, så både børn og voksne føler de har haft en stor oplevelse, og en god dag.

Vi ses til Small Ship Race den 11. august 2018

HIRTSHALS SMALL SHIP RACE 2016 from Videographer.dk on Vimeo.

 

Regler for Small Ship Race

 1. Bådene skal være flade i bund, så de kan stå og skride ned af rampen.
 2. Bådene må højest være 2,3 meter bred og 6-8 meter lang.
 3. Der skal være en tamp i stævnen med fortøjningsmulighed, så båden ved synkning kan hæves. Det kræver at stævn og tamp er stemt af i styrke efter bådvægt med vand. Der skal ligeledes monteres en bøje med 5 til 7 meter reb, så man også kan finde båden. Det er lidt meget vigtigt at disse ting er i orden.
 4. Der må ikke være genstande der kan skade besætningen under udspring, udglidning fra rampen.
 5. Bådene bygges til 6 eller 2 personer, andre størrelser kan også deltage.
 6. Der skal bruges redningsveste under udspringet, alle medbringer selv en redningsvest. Der skal fremover anvendes hjelm (arbejdshjelm)
 7. Det gælder om på hurtigste tid at slå til tønden i modsatte side af bassinet i vesthavnen. Svømning til målet gælder ikke som placering, der skal sejles.
 8. Løse genstande i båden skal fastgøres bedst muligt, og medbringes i land sammen med båden.
 9. Deltagerne i båden skal kunne svømme i land ved egen hjælp, med redningsvest.
 10. Deltagerne skal være fyldt 18 år.
 11. Båden skal være bygget af materialer, således den som udgangspunkt ikke kan synke, eller skade mandskabet ved tipning forover ved berøring med vandet.
 12. Til hver båd skal der være en ansvarshavende, som med sit navn og adresse står inde for at man i gruppen opfylder nærværende regler, og at hele gruppen dermed er gjort bekendt med disses krav til byggeriet og udførelsen af sejladsen.
 13. Det er op til gruppen, at oplyse om særlige forhold ved sejladsen, som kan være af betydning for redningsholdets arbejde ved bjergning.
 14. Al til og frakørsel af båden til og fra havnen, skal ske på dagen, der er mulighed for oplagring på havnens områder dagen før. 
 15. Båden køres hen til den mobile løftekran, og efter endt sejlads, sejles hen til kranen, hvorefter der løftes på land.
 16. Det er vigtigt at der er fastgjort tamp anordninger, som kan tåle at løfte båden op på rampen, og op fra vandet, idet der ikke kan påregnes stropper under båden til løft. Dvs. 4 tamper i kvadrat på båden og én i stævnen, altså 5 i alt. Tampens øje skal være mindst 8 cm i diameter, således der kan gå en stroppe igennem.
 17. Det er i det hele taget vigtigt, at båden vejer mindst muligt af hensyn til håndtering.
 18. Det er vigtigt at løfte-tampene er fastgjort forsvarligt, og at man har afprøvet ophænget inden kranen skal løfte båden på havnen.
 19. Der gøres opmærksom på at arrangementet Båd Udspring, ikke kan drages til ansvar for uheld der måtte opstå ved håndtering af båden, eller ved sejladsen i havnen. Ansvaret er alene bådebyggerens.
 20. Ligesom jf. punkt 19, kan bådebyggeren ikke gøre krav på erstatning hvis der opstår uheld ved løftning med kran, eller ved uheld i øvrigt.
 21. Der skal inden og senest 8 dage før udspringsdagen, være tilgået accept af ovennævnte regler på mail til Jens Brændgaard: kystvejen@jyit.dk. Her står man inde for at reglerne i så vid udstrækning som muligt, bliver overholdt til gavn og glæde for hele arrangementet, og den enkeltes sikkerhed.
 22. Eventuel besigtigelse af båden ved byggeriets færdiggørelse kan foranlediges ved henvendelse til Jens Brændgaard på mobil 30 34 27 10, helst 8 dage før, så eventuelle mangler kan udbedres inden arrangementets afholdelse.

På udvalgets vegne
Jørgen Jensen, Urmager (hovedarrangør)
Karl Chr. Lunden, Slagter Winther
Jens Brændgaard, Hirtshals Handel & Erhverv, mobil 30 34 27 10
Vedtaget i 2016

 


Side fra Net For Dig